Olet tässä: Yritys » Ajankohtaista
29.4.2014
« Näytä kaikki tiedotteet

Figen karjunsiemenen hinnoittelukäytäntöä uudistetaan / Figens prissättning för galtsperma förnyas

Figen Oy on Snellmanin Lihanjalostus Oy:n omistama sianjalostusyhtiö, joka palvelee kaikkia suomalaisia sikatiloja kilpailukykyiseen hintaan. Emme vaadi asiakkailtamme pitkäaikaisia sopimuksia emmekä genetiikastamme syntyneiden porsaiden tai lihasikojen myymistä tiettyyn teurastamoon. Siemenen myyntiehdot voit tarkistaa Figenin www-sivuilta.

Suomen teurastamoteollisuudessa tapahtuvien muutosten johdosta myös sianjalostuskenttä on muuttunut alkuvuoden aikana. Tämän seurauksena muutamme siemenen hinnoittelukäytäntöä 1.5.2014 alkaen. Poistamme siemenhinnastostamme kiinteän alennuskäytännön ja samalla kohdistamme genetiikan arvoon liittyvän jalostusmaksun suoraan siementuotteen hintaan. Snellmanin Lihanjalostus Oy:n MP-sopimustuottajien osalta jalostusmaksu rahoitetaan sianlihan myynnin kautta, eli MP-tuottajien ei tarvitse maksaa erillistä jalostusmaksua siemenen hinnassa.

Karjuaseman resurssien tehokkuuden kannalta hienosäädämme myös ennakkotilausten hinnoitteluun liittyvää rutiinia kuriiritoimitusten osalta. Ennakkohintaan toimitettavat kuriiritilaukset on tehtävä viimeistään toimitusta edeltävän päivän aamuna klo. 7.30 mennessä.

Tutustu uudistettuun hinnastoon.

---------

Figen Ab är ett svinavelsbolag som ägs av Snellmans Köttförädling Ab, och den expedierar alla finska svingårdar till ett konkurrenskraftigt pris. Vi kräver inte av våra kunder långvariga avtal eller försäljning av grisar eller slaktsvin födda från vår genetik till ett bestämt slakteri. Spermans försäljningsvillkor kan kontrolleras från Figens www-sidor.

De förändringar som skett i den finländska slakteri industrin, har gjort att även svinavelsfältet har förändrats i början av året. Som följd av detta förändrar vi prissättningen av sperma fr.o.m. 1.5.2014. Vi slutar vår praxis på fasta rabatter och samtidigt riktar vi den av genetiska värdet anknutna avelsavgiften direkt till priset av spermaprodukten. För Snellmans Köttförädling Ab:s LB-avtalskunder finansieras avelsavgiften genom köttförsäljningen, dvs. LB-producenterna behöver inte betala skild avelsavgift i spermapriset.

För effektiviteten gällande galtstationens resurser, finjusterar vi även förhandsbeställningarnas prissättning för den del som gäller rutinerna för kurirleveranser. De kurirbeställningar som levereras till förhandsbeställningspris ska göras före kl 7.30 på morgonen, dagen innan leverans.

Bekanta dig med den förnyade prislistan