Olet tässä: Yritys » Ajankohtaista
2.1.2008
« Näytä kaikki tiedotteet

Keinosiemennysosuuskuntien karjunsiementuotanto FABA Sika Oy:lle

Keinosiemennysosuuskuntien karjunsiementuotanto ja -jakelu siirtyvät 1.10.2007 Jalostuspalvelun, Pohjanmaan Jalostuskeskuksen ja Sisämaan Jalostuksen kesällä perustamalle FABA Sika Oy:lle.

Uuden yhtiön perustamisen taustalla on mm. pyrkimys nopeuttaa ja virtaviivaistaa päätöksentekoa sekä saada karjunsiementuotantoa koskevat ratkaisut sikasektorin omiin käsiin. Ks-osuuskunnissa sikayrittäjien osuus hallinnossa on ollut suhteellisen pieni ja mahdollisuudet sikasektorin asioiden perusteelliseen käsittelyyn rajalliset. Perustaminen edistää myös alan muuta rakennekehitystä.

FABA Sika Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Heimo Säteri Säkylästä ja varapuheenjohtajana Erkki Muilu Lapualta. Hallituksen muut jäsenet ovat Juha Hyytiäinen Anjalankoskelta, Timo Ikola Isokyröstä, Tarja Surakka-Luostarinen Liperistä ja Ari Ukkonen Punkalaitumelta. Toimitusjohtajaksi on valittu Jussi Peltokangas, joka jatkaa myös Pohjanmaan Jalostuskeskuksen toimitusjohtajana.

Tuotantoa jatketaan Rauhalinnan karjuasemalla Kaarinassa ja Tuomikylän asemalla Ilmajoella. Annosjakelussa tullaan edelleen hyödyntämään myös ks-osuuskuntien toimipisteitä mm. Hollolassa ja Iisalmessa. Karjuasemien henkilökunta siirtyy uuden yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tuotantopäälliköinä jatkavat Asja Vuorinen Rauhalinnassa ja Juha Mäkelä Tuomikylässä.

"FABA Sika Oy:n vahvuuksia ovat osuuskunnista perintönä saatava neljänkymmenen vuoden kokemus ja tietotaito sekä hyvä kotimainen eläinaines", toteaa toimitusjohtaja Jussi Peltokangas. Tuotanto tulee jatkossa perustumaan kotimaisiin yorkshire- ja maatiaiskarjuihin sekä näiden risteytyksiin. Risteytyskarjujen seossiementä on toistaiseksi saatavissa rajoitetusti. Ensimmäiset tulokset uudentyyppisestä tuotteesta ovat varsin lupaavia, joten tuotantomääriä tullaan lisäämään. Tällä hetkellä asemilla on yhteensä 300 tuotannossa olevaa karjua.

Kotimaisia rotuja on jalostettu tasapainoisesti, kaikki sian taloudellisesti tärkeät ominaisuudet huomioiden. Erityisen vahva suomalainen sika on ns. lihasikaominaisuuksissa: lihakkuudessa, kasvunopeudessa ja rehuhyötysuhteessa. Viime kuukausina näiden ominaisuuksien suhteellinen merkitys on jälleen korostunut rehujen hintojen kiivaan nousun myötä.

Uuden yhtiön tavoitteena on hankkia valtaosa karjuista Längelmäen koeasemalta, jossa karjujen rehunkäyttökyky mitataan. "Rehukustannukset muodostavat suurimman yksittäisen menoerän sianlihantuotannossa. Lihakiloa kohden tarvittava rehumäärä vaikuttaa siten oleellisesti sianlihantuotannon kannattavuuteen ja sitä kautta koko tuotantosektorin selviämismahdollisuuksiin", toteaa koeaseman jalostusagronomi Jussi Peura.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Peltokangas, puh. 0400 866 698
Hallituksen puheenjohtaja Heimo Säteri, puh. 0400 733 713
Jalostusagronomi Jussi Peura, puh. 0400 637 255
Tiedottaja Kristina Sternberg, puh. 040 3115 005

Tiedote toimilupatiloille 1.10.2007
Info till alla djurägarsminologer 1.10.2007