Olet tässä: Yritys » Ajankohtaista
11.6.2015
« Näytä kaikki tiedotteet

PossuNet – Finländskt program utvecklat för finländska producenter

Figen Ab lyfter smågrisproduktionens uppföljning och suggårdarnas produktionsstyrning till webbåldern. Bolaget har utvecklat ett nytt uppföljningsprogram för smågrisproduktionen - PossuNet. Leverantör för systemet är Finnish Net Solutions (FNS). PossuNet-programmet presenteras för producenterna och öppnas för användning den 8.6.2015 under en PossuNet-suggdag i Ilmajoki.

Ett lättanvänt program

"Den finländska producenten har förtjänat verktyg för produktionsstyrning och utveckling av verksamheten", konstaterar Timo Serenius, vd för Figen Ab. Nuförtiden krävs att producenten fyller i ett flertal delvis överlappande blanketter. Serenius påminner om att det är livsviktigt med tanke på kontrollen och kedjans transparens att denna information samlas in från olika delar av produktionen. Men det får inte belasta producenten för mycket. Det är vår skyldighet att skapa ett lättanvänt system, där man med ett klick uppdaterar informationen i så många register som möjligt.

Även Figen Ab:s avelsagronom Marja Nikkilä säger att användarvänligheten var ett av målen med projektet. "Ända från början har en grupp producenter deltagit både i planeringen och i pilotskedets testning. Producenternas kommentarer och önskemål har varit mycket värdefulla för oss", berättar Marja Nikkilä. "Tack vare gruppfunktionerna har vi lyckats skapa registreringsblanketter som gör det lätt och snabbt att registrera informationen. Dessutom gör suggornas placeringsfunktion det möjligt att på riktigt överföra svinhusrutinerna från papper till digital form redan i svinhuset, vilket besparar producenten från ett arbetsskede", fortsätter hon. Marja tror att läsplattorna kommer att vara i allmänt bruk i svinhusen inom ett par år.

Kodaren lyssnar på producenten

För Hannu och Anne Tarkki i Eurajoki har det blivit rutin att använda läsplatta i svinhuset. Producentparet var en av PossuNets testanvändare och är mycket nöjda med hur det nya programmet har utvecklats. "Ända från början av projektet har vi känt att nu lyssnar man på oss, de finländska smågrisproducenterna, när man utvecklar programmet", säger Hannu Tarkki. Samarbetet har också burit frukt. "Det är enkelt att spara händelser i PossuNet. I praktiken går jag runt i svinhuset med läsplattan och med hjälp av gruppfunktionerna kan jag spara i programmet det som skett i svinhuset under dagen", beskriver Hannu.

Figen ställer sig ödmjukt till programmets mottagande. "Vi har förtroende för programmet vi har utvecklat, men i slutändan är det användarna som har sista ordet. Vi kommer att fortsätta utveckla programmet och vi är tacksamma för alla kommentarer från producenter och intressenter", säger Serenius. PossuNet är ett finländskt program, utvecklat för finländska producenter och som ständigt vidareutvecklas.

Figen utvecklas målmedvetet

Figen Ab är ett ungt svinavelsföretag, som fortsätter det över 100-åriga svinavelsarbetet i Finland. Från och med år 2010 är Figen ett dotterbolag till Snellmans Köttförädling Ab. Under de senaste fem åren har Figen genomgått ett målmedvetet utvecklingsprojekt både vad gäller organisationen och avelsprogrammen. Enligt Serenius ser framtiden lovande ut: "Tack vare vår strömlinjeformade organisation står vår ekonomi nu på stadig grund och vi koncentrerar energin på arbetet."

Figens genetik är en väsentlig del av Snellmans GM-fria Lantgris-koncept. Målsättningarna för Rejäl Lantgris passar mycket väl ihop med Figens strategi: "Man kan satsa på kvaliteten utan att produktionseffektiviteten blir lidande. Med tanke på helheten är det både från producentens och hela kedjans synvinkel etiskt och ekonomiskt vettigt att satsa på minimalt svinn", summerar Serenius.