Olet tässä: Yritys » Ajankohtaista
1.3.2018
« Näytä kaikki tiedotteet

Kysely Figenin siementoimituksista / Förfrågan om Figens seminleveranser

Arvoisa asiakas! Snellmanin Lihanjalostus Oy:n omistama, sianjalostukseen ja alkutuotannon kehitykseen erikoistunut yhtiö, Figen Oy, investoi uuteen karjuasemaan. Figenin uusi karjuasema otetaan käyttöön 15.3.2018 ja siementoimitukset uudelta asemalta alkavat 26. maaliskuuta.
 
Uuden karjuaseman käyttöönoton yhteydessä henkilöstörutiinit uudistetaan ja siementuotannon sekä siementoimituksen prosessit kehitetään. Selvitämme eri vaihtoehtoja toiminnan tehostamiseksi ja haluamme tämän kyselyn kautta kuunnella siemenasiakkaidemme toiveita. Toivomme, että voitte vastata muutamaan kysymykseen ja samalla antaa ehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Tavoitteenamme on, että siementuotanto ja -toimitukset toimisivat mahdollisimman moitteettomasti.
 
Pyydämme vastaamaan kysymyksiin oheisen linkin kautta viimeistään 11.3.2018.
Kiitämme etukäteen vastauksista.

Figen Oy

https://link.webropolsurveys.com/S/CAFDBC2BE705AF9A

***************************************************************************

Bästa kund! Snellmans Köttförädlings dotterbolag Figen Ab, investerar i en ny galtstation. Figens nya galtstation tas i bruk den 15.3.2018 och seminleveranserna från den nya stationen börjar den 26 mars.
 
I samband med ibruktagandet av den nya galtstationen förnyas personalrutinerna och samtidigt utvecklas processerna för seminproduktionen och -leveranserna. Vi utreder olika alternativ för att effektivera verksamheten och genom den här förfrågan vill vi ta del av seminkundernas önskemål. Vi hoppas att ni kan svara på några frågor och samtidigt ge era förslag för att förbättra verksamheten. Vår målsättning är att seminproduktionen och leveranserna skall fungera så klanderfritt som möjligt.
 
Vi ber er svara via denna länk senast den 11.3.2018.
Vi tackar i förväg för svaren!
 
Figen Ab  

https://link.webropolsurveys.com/S/CAFDBC2BE705AF9A