Olet tässä: På svenska » Beställning » Beställning via www-tjänsten » Beställning enligt ras

Beställning enligt ras, ingen namngiven galt

  1. Logga in i systemet genom att klicka på tangenten Logga in i tjänsten. Inloggningen sker med verksamhetstillståndsnumret (utan sem.alg.nr) + lbsbes-numret. Återvänd efter inloggningen till startsidan tex genom att klicka på tangenten Sök galtar från brukslistan.
  2. Gå via länken Beställ enbart ras till ras/blandförteckningen.
  3. Klicka på tangenten Beställ i slutet av raden för vald ras/blandning.
  4. Ange önskad dosmängd i fältet Dosmängd på beställningslistan.
  5. Om du vill beställa av en annan ras/blandning, återvänd till produktlistan via tangenten Lägg produkter på beställningslistan.
  6. Kontrollera att leveransplatsen och -dagen är riktiga då alla de önskade produkterna är på beställningslistan. Ändra vid behov via neddragningsmenyerna. Om du vill ha kurirtransport till hemadressen så klickar du på Kurirtransport till hemadressen.
  7. Klicka på tangenten Beställ produkterna då uppgifterna är klara.
  8. Kontrollera ännu en gång innehållet i din beställning. Om du vill ha en kvittering över att din beställning tagits till behandling, så skall du ange ditt GSM-nummer eller e-postadress i respektive fält om fälten är tomma. Om fälten är tomma skickas ingen kvittering.
  9. Klicka på Bekräfta beställning.