Hae sivustolta

Maatiaispossu 07

Perinnöllinen edistyminen

Figen tuottaa perinnöllistä edistymistä Matriarkka emärotuihin, Figen Maatiaiseen ja Figen Yorkshireen, sekä Figen Muskeli-isälinjaan. Perinnöllinen taso ennustetaan jalostusarvostelussa, josta syntyy ominaisuuskohtaiset indeksit. Kokonaisjalostusarvot, Matriarkka- ja Muskeli-indeksit, tuotetaan painottamalla ominaisuuskohtaisia indeksejä jalostustavoitteen mukaisesti. Korkea indeksi tarkoittaa ko. ominaisuudessa perinnöllisesti korkeatasoista eläintä.

Matriarkka Maatiainen ja Yorkshisre

Tehokkaassa jalostusohjelmassa perinnöllinen edistyminen on aina tavoitteen mukaista. Alla Figen Yorkshire ja Maatiaisen perinnölliset edistymiset Matriarkkaindeksissä ja pahnuekoossa. Nukleuspopulaation perinnöllinen taso on esitetty oranssilla käyrällä.

Kuvaajista nähdään selvästi, että jalostusohjelmassa tehdyt kehitystoimet ovat tuottaneet tulosta ja perinnöllinen edistyminen pahnuekoossa on odotusten mukaista.

MA kuvaaja 01
MA kuvaaja 02

MA kuvaaja 03
MA kuvaaja 04

Muskeli

Muskeli-jalostusohjelma on nuori, kun sitä katsotaan omana Muskeli-linjan populaationa. Tarkastellaan trendejä siksi Muskeli-emakoiden valinnan kautta. Figen Muskelilla perinnöllisen edistymisen käyrä on tyypillinen lisäysvaiheessa olevalle populaatiolle. Populaation lisäysvaiheessa valintaa on päästy tekemään maltillisesti, mutta vuoden 2019 alusta pystymme Figen Muskelipopulaatiossakin osoittamaan selvän kehitystrendin Muskeli-indeksissä ja kaikissa merkittävissä lihantuotanto-ominaisuuksissa.

Kun tarkastellaan Muskeli-emakkosikalassa tiineytettyjen emakoiden indeksien keskiarvoja, niin nähdään kuinka valinta kohdistuu eri ominaisuuksiin ja millaista perinnöllistä edistymistä on odotettavissa vuoden kuluttua. Tiineytyspäivän perusteella tehdyt trendikuvat kertovat hyvin, että valinta on tällä hetkellä tehokasta myös Muskelisikalassa ja se puree positiivisesti kaikkiin merkittäviin lihantuotanto-ominaisuuksiin.

MU kuvaaja 01

MU kuvaaja 02

MU kuvaaja 03

Figen Oy

Pääkonttori

Kuusisaarentie 1

68600 PIETARSAARI

Puh: 06 786 6111

info@figen.fi

» Lisää yhteystietoja

Karjuasema

Pykärintie 15
62395 PETTERINMÄKI

Muskelisikala

Pykärintie 81
62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäen testiasema

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

» Tietosuojakäytäntö