Hae sivustolta

Maatiaispossu 03

Jalostusohjelma

Figen toteuttaa omaa, itsenäistä jalostusohjelmaa, jonka fokuksessa on kokonaistaloudellisuus. Figenin suomalaiset rodut ovat Figen Maatiainen ja Figen Yorkshire. Isälinjaksi tarjoamme synteettistä Figen Muskelia.

Figenin jalostusohjelma ja -tavoitteet uusittiin vuoden 2017 alusta. Silloin Figen siirtyi suomalaisen sianjalostuksen perinteisestä kahden rodun yleisjalostuksesta uuteen kolmen linjan jalostusmalliin. Nykyisessä jalostusohjelmassa Figen Maatiainen ja Figen Yorkshire jalostetaan Matriarkka-emälinjoina ja uusi Muskeli erillisenä isälinjana.

Emäroduilla Figenin jalostusohjelma pohjautuu yhteistyömalliin Figen Nukleusjalostustilojen kanssa. Figen Nukleusohjelmassa vaadituista jalostustoimista ja niistä saatavasta korvauksesta on kirjallisesti sovittu jalostustilojen kanssa. Figen Nukleusjalostuksen piiriin kuuluu noin 400 emakkoa per rotu.

Figen Muskeli -isälinja on luotu vuonna 2017. Sitä varten Figen investoi Kauhavalla sijaitsevaan omaan emakkosikalaan. Figen Muskelisikalan kaikki emakot ja pahnueet ovat mukana jalostusohjelmassamme.

Karjujen testaus sekä emäroduille että Muskeli-isälinjalle tehdään Längelmäen testiasemalla. Kahden viikon välein Figen valitsee ja ostaa karjukandidaatit Figen Nukleustiloilta. Tuolloin karjukandidaatit painavat noin 30 kg. Längelmäen asemalla karjukandidaattien rehun kulutusta seurataan automaattiruokinnan kautta ja myös muita tuotanto-ominaisuuksia seurataan yksilöllisesti. Karjutestin päätteeksi parhaat yksilöt valitaan karjuasemalle. Valitsematta jääneet karjut teurastetaan Pietarsaaressa, jolloin niiden ruhon lihakkuus ja lihan laatu mitataan jalostusarvostelua varten.

Jalostustavoite

Suomalaisella sianjalostuksella on pitkät perinteet lihantuotanto-ominaisuuksien jalostuksessa. Näin ollen Figen Yorkshire ja Figen Maatiainen ovat emäroduiksi yhä tehokkaita myös lihasikaominaisuuksien suhteen. Jatkamme tätä perinnettä ja jalostusfilosofiamme mukaan jokaisen lisäporsaan tulee olla tehokas lihasika.

Figen Maatiainen ja Figen Yorkshire emärotujen kokonaisjalostusarvona toimii Matriarkkaindeksi. Matriarkkaindeksin suurimmat suhteelliset painotukset ovat hedelmällisyysominaisuksissa kuten pahnuekoossa, porsimavälissä ja nisien määrässä, mutta myös sian kasvatusominaisuuksia painotetaan. Indeksin prosentuaaliset painotukset eri ominaisuuksissa on esitetty oheisessa kuvassa.

Figen Muskeli-isälinjan jalostukseen on kehitetty Muskeli-indeksi. Muskeli-indeksissä suurimmat suhteelliset painotukset ovat kasvussa, rehunhyötysuhteessa ja lihakkuudessa, mutta myös lihan laatua ja jalkarakennetta painotetaan jalostuksessa merkittävästi.

Figen haluaa parantaa koko sikaketjun tehokkuutta genetiikasta lihanjalostukseen ja kuluttajille asti. Kuluttajalla on oikeus terveelliseen ja terveellä tavalla tuotettuun maukkaaseen ruokaan.

Mitä jalostamme - ominaisuuksia

Figen Oy

Pääkonttori

Kuusisaarentie 1

68600 PIETARSAARI

Puh: 06 786 6111

info@figen.fi

» Lisää yhteystietoja

Karjuasema

Pykärintie 15
62395 PETTERINMÄKI

Muskelisikala

Pykärintie 101
62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäen testiasema

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

Figen Halsua

Venetjärventie 65
69510 HALSUA

» Tietosuojakäytäntö