Sök på webbplatsen

Maatiaispossu 03

Avelsprogrammet

Du är här:
Hem

Figen förverkligar ett eget, självständigt avelsprogram som fokuserar på helhetsekonomin. Figens finländska raser är Figen Lantras och Figen Yorkshire. För faderslinjen erbjuder vi syntetisk Figen Muskeli.

Figens avelsprogram och -målsättningar förnyades i början av år 2017. Då övergick Figen från den traditionella, finländska allmänna aveln av två raser till en ny avelsmodell med tre linjer. I vårt nuvarande avelsprogram avlas Figen Lantras och Figen Yorkshire som Matriarkka-moderslinjer och den nya Muskeli som en separat faderslinje.

Inom modersraserna bygger Figens avelsprogram på en samarbetsmodell med Figen Nukleusavelsgårdarna. Kraven på avelsverksamhet och ersättningarna för dessa är skriftligt överenskomna med avelsgårdarna inom ramen för Figen Nukleusprogrammet. Cirka 400 suggor per ras ingår i Figen Nukleusprogrammet.

Figen Muskeli-faderslinjen skapades år 2017. Figen investerade i ett eget Muskeli-suggsvinhus i Kauhava. Alla suggor och kullar i Figen Muskeli-svinhuset ingår i vårt avelsprogram.

Testningen av galtarna i både moderraserna och Muskeli-faderslinjen görs på Längelmäki teststation. Figen väljer ut och köper in galtkandidater från Figen Nukleusgårdarna med två veckors mellanrum. Vid köpet väger galtarna ca 30 kg. På stationen i Längelmäki följs galtkandidaternas foderförbrukning upp via automatutfodring och även andra produktionsegenskaper mäts på individnivå. I slutet av galttesterna väljs de bästa individerna till galtstationen. Galtarna som inte valts ut till seminproduktion slaktas i Jakobstad, där kropparnas köttighet och köttkvaliteten mäts för avelsbedömningen.

Avelsmålsättning

Den finländska svinaveln har lång tradition av att avla uppfödningsegenskaper för gödsvinsproduktion. Därför är Figen Yorkshire och Figen Lantras som modersraser lika effektiva även gällande gödsvinsegenskaperna. Vi för denna tradition vidare och vår avelsfilosofi är att varje extra gris också ska vara ett effektivt gödsvin.

Matriarkka-indexet fungerar som helhetsavelsvärde för Figen Lantras- och Figen Yorkshire-modersraserna. Inom Matriarkka-indexet ligger de förhållandevis största satsningarna på fruktbarhetsegenskaper såsom kullstorlek, grisningsintervall och antalet spenar, men vi satsar även på grisarnas uppfödningsegenskaper. Indexets procentuella satsningar inom olika egenskaper presenteras i bilden nedan.

För aveln av Figen Muskeli-faderslinjen utvecklade vi ett eget Muskeli-index. De förhållandevis största satsningarna inom Muskeli-indexet sker inom tillväxt, foderutnyttjandegrad och köttighet, men vi gör även märkbara satsningar på aveln av köttkvalitet och benbyggnad.

Figen vill förbättra hela svinkedjans effektivitet från genetik ända till köttförädling och konsument. Konsumenten har rätt till hälsosam och god mat, som produceras på ett hälsosamt sätt.

Vad avlar vi?

Figen Ab

Huvudkontor

Granholmsvägen 1

68600 JAKOBSTAD

Tfn: 06 786 6111

info@figen.fi

» Fler kontaktuppgifter

Galtstationen

Pykärintie 15

62395 PETTERINMÄKI

Muskelisvinhuset

Pykärintie 101

62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäki teststation

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

FIgen Halsua

Venetjärventie 65
69510 HALSUA

» Integritetspolicy