Sök på webbplatsen

Maatiaispossu 07

Varför Figen?

Figens styrka är effektiva, stora gödsvin som kan födas upp till hög slaktvikt, till och med över 100 kg. Tack vare goda uppfödningsegenskaper har våra gödsvin lägre benägenhet att ansamla fett i slutuppfödningsskedet. Foderutnyttjandegraden och dagstillväxten är på en hög nivå i internationellt perspektiv och möjliggör en ekonomisk produktion. Figens svinmaterial har potential för hög köttprocent och köttkvaliteten är god. Figen Matriarkka-suggor har en god potential att producera över 1 500 kg rött kött i året – räknat enligt slaktvikten.

En fungerande helhet

Figen erbjuder högklassiga och genuint finländska Matriarkka moderraser för en balanserad och effektiv smågrisproduktion, i synnerhet för kunder som uppskattar livskraftiga grisar och gödsvin av hög kvalitet. Den vita köttiga Muskeli-faderslinjen fullbordar en god helhet för en äkta finländsk gödsvinproduktion. Figens djurmaterial är lösningen för en sund höjning av kullstorleken. Vi vill att varje extra gris ska bli ett friskt och produktivt gödsvin med god köttkvalitet.

Tack vare pålitliga index kan kunden själv avgöra vilka egenskaper man önskar befrämja i sin djurproduktion. Om man vill satsa på hög kullstorlek, lönar det sig att alltid välja nya generationer bland djur med högt Matriarkka-index och att använda galtar av MA-Supernivå från galtstationen i Kauhava. När det gäller gödsvinuppfödningen, betyder ett högt Muskeli-index köttiga gödsvin med god foderomvandlinmgsförmåga.

God hälsa befrämjar avelsarbetet

Figen är ett helt finländskt företag och Figens djurmaterial är av äkta finländskt ursprung. Tack vare omsorgsfullt avelsarbete har vi i Finland en av världens friskaste svinpopulationer. En god djurhälsa och i synnerhet en låg användning av antibioter är faktorer som understöder ett friskt och effektivt djuramterial också ur avelsurvalets synvinkel. Antibioter används i finländsk svinproduktion endast vid verkligt behov och enligt ordination av veterinär. Tack vare målmedvetet och kontinuerligt förebyggande hälsovårdsarbete är sjukdomstrycket märkbart lägre än i andra länder.

Alla djur som produceras enligt Figens avelsprogram är halotanfria. HAL-genen avlades bort för flera årtionden sedan. HAL-negativa grisar är inte på samma sätt känsliga för stress vid transport eller inför slakt, vilket betyder att risken för PSE-kött är mindre.

Vi har förbundit oss till gmo-fri köttproduktion och genmodifierade foder används inte i grisarnas utfodring.

En trygg samarbetspart

Figen betjänar alla kunder öppet utan bindande royalty-avgifter. Figen binder inte sina kunders händer vid köp av levande avelssvin eller galtsemin och blandar sig inte heller i kundernas samarbetsavtal för köttproduktionen.

Läs mer:

Figen: en liten aktör med stora möjligheter! De finländska, unika svingenerna intresserar ute i världen.

Exportkarta

Figen Ab

Huvudkontor

Granholmsvägen 1

68600 JAKOBSTAD

Tfn: 06 786 6111

info@figen.fi

» Fler kontaktuppgifter

Galtstationen

Pykärintie 15

62395 PETTERINMÄKI

Muskelisvinhuset

Pykärintie 101

62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäki teststation

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

FIgen Halsua

Venetjärventie 65
69510 HALSUA

» Integritetspolicy