Sök på webbplatsen

Maatiaispossu 01

Djurhälsa

Finlands goda djurhälsa har sina orsaker. Vi ser till att svinen har goda levnadsförhållanden, att grisarna får stimulans, vi utfodrar med ändamålsenliga foder, håller svinen rena och satsar målinriktat på förebyggande djurhälsovårdsarbete.

Djurhälsan i Finland är på unikt hög nivå – i praktiken finns inga allvarliga smittosamma sjukdomar bland våra svin. Djursjukdomar som PRRS, ASF, SVD och PED har aldrig förekommit i Finland. Gällande TGE har Europeiska Unionen gett Finland tilläggsgarantier (48/94/COL).

Livsmedelsverkets officiella sjukdomsfrihetsintyg fås från denna länk.

Förebyggande arbete

Finlands och Figen-kedjans unikt goda djurhälsonivå är resultatet av ett långt och systematiskt samarbete. Parter i samarbetet är primärproduktionens och livsmedelsindustrins intressenter, såväl myndigheter som branchens egen organisation Djurens Hälsa ETT rf, som grundades år 1994. Slakterier, mejerier och äggpackerier i Finland ingår som medlemmar i Djurens Hälsa ETT rf, som i praktiken täcker hela livsmedelsproduktionen i Finland.

ETT:s centrala uppgifter är bl.a. att upprätthålla och befrämja hälsan och välmåendet hos produktionsdjur genom koordinering av den nationella djurhälsovården och styrning av importen av djurmaterial och foder så att risken för djursjukdomar hålls under kontroll.

ETT upprätthåller en nationell databas SIKAVA för uppföljning av svinens hälsosnivå. Inom SIKAVA delas svingårdarna i tre nivåer på basen av svinhälovårdens status: Basnivå, Nationell nivå och Specialnivå. Alla Figens enheter och nukleusavelsgårdar befinner sig på den högsta nivån, dvs. specialnivån.

Svinhälsoregistret Sikava
Djurens hälsa ETT rf
JSM / Djur och växter

Låg användning av antibiotika

I Finland används märkbart mindre antibiotika än i andra europeiska länder. Djuren ges inte antibiotika för säkerhets skull för att förebygga epidemier eller för att förbättra djurens tillväxt. Svinen behandlas med antibiotika endast när djuret är sjukt och då enligt veterinärens ordination.

Figen Ab

Huvudkontor

Granholmsvägen 1

68600 JAKOBSTAD

Tfn: 06 786 6111

info@figen.fi

» Fler kontaktuppgifter

Galtstationen

Pykärintie 15

62395 PETTERINMÄKI

Muskelisvinhuset

Pykärintie 101

62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäki teststation

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

FIgen Halsua

Venetjärventie 65
69510 HALSUA

» Integritetspolicy