Sök på webbplatsen

Figen Logotype

Aktuellt

Du är här:
Hem
2020-06-12
Mängder av muskelbyggare
I mars 2020 var det två år sedan Figens Muskeli-svinhus i Kauhava togs i bruk. Muskeli-svinhuset producerar galtar för gödsvinsproduktion till Figens muskelilinje.
2020-06-12
Finländska galtar i Polen
Figens genetik är nu tillgänglig för polska svinproducenter via landets största galtstation. Figen har tecknat ett treårigt avtal om leverans av totalt 125 semingaltar till galtstationen. Figens avelsprogram har registrerats för verksamhet i Polen.
2020-01-31
Nya MP-SISU 2020
MP-SISU är en rekryteringsplan för gårdens suggmaterial. Målsättningen är att ersätta gamla, utmönstrade eller produktionsmässigt svaga suggor med djur på bättre genetisk nivå.
2019-09-30
KASU – Galtplanering för Matriarkka-suggor
Figen lanserade hösten 2019 ett nytt verktyg för gårdar med egen rekrytering: KASU – en galtplaneringstjänst för rekrytering av Matriarkka-suggor. Det nya verktyget plockar ut de genetiskt bästa suggorna och föreslår lämpliga galtval å dina vägnar. Seminrekommendationerna uppdateras regelbundet i PossuNet.

Figen Ab

Huvudkontor

Granholmsvägen 1

68600 JAKOBSTAD

Tfn: 06 786 6111

info@figen.fi

» Fler kontaktuppgifter

Galtstationen

Pykärintie 15

62395 PETTERINMÄKI

Muskelisvinhuset

Pykärintie 81

62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäki teststation

Mettisuontie 49

35400 LÄNGELMÄKI

» Dataskyddsbeskrivning