Sök på webbplatsen

Figen Logotype

Tre år med nukleusavel

För tre år sedan genomgick Figens avelsprogram en betydande förnyelse. Då övergick vi från allmän avel av två raser till tre avelslinjer och avelsprogrammet för Matriarkka-linjerna ändrades till ett striktare nukleusavelsprogram. I samma veva startades den nya Figen Muskeli-faderslinjen och för aveln av moderslinjerna utvecklades Matriarkka-indexet (MA-index).

Svinavel är ett långsiktigt arbete för att förbättra framtida produktionskapacitet. Trots att avelsprocesserna effektiveras hela tiden och avelsmålsättningarna uppdateras nu som då, måste man alltid ha helheten i beaktande för att inte hemfalla till deloptimeringar. I praktiken innebär detta långsammare genetiska framsteg i enskilda egenskaper – men helheten går målmedvetet framåt i önskad riktning.

Köttkvaliteten förädlas för oss alla

Köttets kvalitet är ett bra exempel på ett avelsprogram som beaktar helheten. Även om köttkvaliteten inte har något att göra med produktionens effektivitet, är den ändå en livsviktig egenskap för alla delar i kedjan. På en mättad marknad är det bara genom kvalitetsfaktorer som man har möjlighet att differentiera sig och därigenom uppnå ekonomisk nytta.

I Figens avelsprogram har köttkvaliteten hela tiden varit med i beaktande. De kvalitetsegenskaper som beaktas är köttets pH och färg. Resultatet av avelsprocessen är genetiska framsteg i önskade egenskaper. De genetiska trenderna visar att vi har en positiv utveckling i köttets kvalitetsegenskaper ända sedan år 2011.

Aktuellt - Ytterfilé köttkvalitet

Tre intensiva år med nukleus-avelsprogrammet

Långsiktighet betyder ändå inte att man skulle låta bli att effektivera och justera avelsprocesserna och -målsättningarna när behov uppstår. Det finns alltid faktorer att förbättra i avelsprogrammets effektivitet, men i stora drag kan vi, med tre års erfarenhet, konstatera att förnyelsen har varit lyckad. Figens avelsprogram har uppnått en klar nivåhöjning i båda raserna.

Även när det gäller enskilda egenskaper är de genetiska framstegen i enlighet med planen. Som exempel är den genetiska utvecklingen för kullstorleken, vilken fick en relativt stor andel i MA-indexet, ca 0,25 grisar/kull på årsnivå.

Aktuellt - MA-index Y

Aktuellt - MA-index M

Finslipningen av avelsprogrammet fortsätter nu i samma banor som konstaterats fungera. Under årets gång kommer vi att utvärdera eventuella uppdateringar av avelsmålsättningarna och förnya avelsvärdeberäkningarna.

Indexens standardisering

Som en del av effektiveringen av nukleusavelsprogrammet ändrades från årsskiftet indexens standardisering, vilken ingår i avelsvärdeberäkningen, så att standardiseringens jämförelsegrupp endast innehåller djur från de gårdar som avlar moderslinjerna (nukleusavelsgårdar).

I standardiseringen bestäms medelvärdet för jämförelsegruppens indexfördelning till värdet 106 och den statistiska variansen till 10. På så vis vet man, som exempel, att endast 2,2 % av svinen i jämförelsegruppen har ett index högre än 126.

Eftersom jämförelsegruppen tidigare innehöll alla renrasiga djur från alla suggårdar som ingår i PossuNet-uppföljningen, blev jämförelsegruppens genetiska nivå låg i förhållande till nukleusgårdarna, vilket gjorde att nukleussuggornas index steg. Genom att standardiseringen nu baserar sig på nukleusdjuren kan vi lättare identifiera toppindividerna. Förnyelsen har ingen större inverkan på indexnivån i besättningar med normal smågrisproduktion.

Figen Ab

Huvudkontor

Granholmsvägen 1

68600 JAKOBSTAD

Tfn: 06 786 6111

info@figen.fi

» Fler kontaktuppgifter

Galtstationen

Pykärintie 15

62395 PETTERINMÄKI

Muskelisvinhuset

Pykärintie 101

62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäki teststation

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

FIgen Halsua

Venetjärventie 65
69510 HALSUA

» Integritetspolicy