Sök på webbplatsen

Figen Logotype

Figen Muskeli

Du är här:
Hem

Figen Muskeli-faderslinjen är en toppterminal för produktion av gödsvin.

Figen Muskeli är en nyckelfaktor för kvalitativ, finländsk gödsvinsproduktion och möjliggör hög köttprocent och kvalitativt kött vid höga slaktvikter. Figen Muskeli producerar hög köttprocent, utmärkt fodereffektivitet och bra dagstillväxt.

En bra Muskeli-galt garanterar goda gödsvinskullar med jämnstora och livskraftiga grisar. Slutresultatet är ett friskt, kvalitativt och stort gödsvin. Både köttets och kroppens kvalitet är utmärkta.

Muskeli-indexets samband med dagstillväxten
Längelmäki testsvinhus

Muskeli dagstillväxt

Muskeli-indexets samband med foderutnyttjandegraden
Längelmäki testsvinhus

Muskeli foderutnyttjandegrad

Muskeli-indexets samband med köttprocenten
(försöksköttprocent) Längelmäki testsvinhus

Muskeli köttprocent

Figen Ab

Huvudkontor

Granholmsvägen 1

68600 JAKOBSTAD

Tfn: 06 786 6111

info@figen.fi

» Fler kontaktuppgifter

Galtstationen

Pykärintie 15

62395 PETTERINMÄKI

Muskelisvinhuset

Pykärintie 101

62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäki teststation

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

FIgen Halsua

Venetjärventie 65
69510 HALSUA

» Integritetspolicy