Sök på webbplatsen

Maatiaispossu 07

Genetiska resultat

Figen producerar genetiska framsteg i våra Matriarkka-moderraser, Figen Lantras och Figen Yorkshire, samt i faderslinjen Figen Muskeli. Den genetiska nivån förutspås i avelsbedömningen med index för olika egenskaper. Helhetsavelsbedömningen, Matriarkka- och Muskeli-indexen, produceras genom att betona index inom önskade egenskaper enligt avelsmålsättningarna. Ett högt index betyder alltid ett djur med hög genetisk kvalitet i de utvalda egenskaperna.

Matriarkka Lantras och Yorkshire

I ett effektivt avelsprogram följer de genetiska framstegen alltid målsättningen. Nedan syns de genetiska framstegen inom Matriarkka-indexet och kullstorleken för Figen Yorkshire och Figen Lantras. Nukleuspopulationens genetiska nivå presenteras i den orangefärgade kurvan.

Diagrammen visar tydligt att de utvecklingsåtgärder som gjorts inom avelsprogrammet har gett resultat och att de genetiska framstegen för kullstorleken följer förväntningarna.

MA-diagram 01
MA-diagram 02

MA-diagram 03
MA-diagram 04

Muskeli

Muskeli-avelsprogrammet är förhållandevis nytt när man ser på det som en egen population inom Muskeli-linjen. Därför granskas trenderna via Muskeli-suggornas urval. Kurvan för Figen Muskelis genetiska framsteg är typiskt för en population i tillväxtskedet. I populationens tillväxtskede kan man göra ett måttligt urval, men från början av 2019 kan vi se en tydlig utvecklingstrend i Figen Muskeli-populationens MU-index och inom alla viktiga köttproduktionsegenskaper.

När man granskar medelvärdet för Muskeli-svinhusets dräktiga suggors index ser man hur urvalet fokuseras till vissa egenskaper och hurudana genetiska framsteg som är att vänta under de kommande åren. Trendkurvorna som gjorts på basen av semineringsdatum visar tydligt att gallringen i Muskeli-svinhuset är effektiv för tillfället och detta ger positiva effekter inom alla viktiga köttproduktionsegenskaper.

MU-diagram 01

MU-diagram 02

MU-diagram 03

Figen Ab

Huvudkontor

Granholmsvägen 1

68600 JAKOBSTAD

Tfn: 06 786 6111

info@figen.fi

» Fler kontaktuppgifter

Galtstationen

Pykärintie 15

62395 PETTERINMÄKI

Muskelisvinhuset

Pykärintie 101

62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäki teststation

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

FIgen Halsua

Venetjärventie 65
69510 HALSUA

» Integritetspolicy