Sök på webbplatsen

Figen Logotype

Mängder av muskelbyggare

I mars 2020 var det två år sedan Figens Muskeli-svinhus i Kauhava togs i bruk. Muskeli-svinhuset producerar galtar för gödsvinsproduktion till Figens muskelilinje.

Galtkandidaterna testas i Längelmäki och på basen av testresultaten väljs de bästa individerna ut till semingaltar. I Muskeli-svinhuset föder man också upp gyltor för egen rekrytering.

Optimalt MU-index för dräktigheterna

Våren 2020 hyser svinhuset ca 165 suggor och 70 gyltor. 20 nya dräktigheter görs per 2 veckors perioder, och grisningsprocenten är över 80 %. 40–50 % av dräktighetenra ska vara på gyltor. Utgallringen av suggorna sker på basen av MU-indexet i samband med varje avvänjning.

Muskelisikala 2020 kuva 1

Gallring till avel

Det första urvalet av galt- och gyltkandidater görs när grisarna är tre dagar gamla. Från varje kull väljs fyra galt- och två gyltkandidater. Av dessa gallras de svagaste ut både vid avvänjningen och i slutet av mellanuppfödningen. Endast de bästa går vidare till Längelmäki och rekrytering.

Hålla "grisögat" på skaft

Mycket arbete har lagts ner på att hålla smågrisdödligheten låg och hälsan på god nivå. Flytten av grisarna till mellanuppfödning, med påföljande diarré, har medfört endel utmaningar.

– Den första veckan i mellanuppfödningen är viktigast, säger ansvariga skötare Sari Laiho. Hygienen måste vara riktigt god. Även om utfodringsautomaten gör det möjligt att automatiskt justera foderportionen, minskar det inte vikten av en närvarande skötare. Om en enskild gris inte äter ordentligt måste skötaren upptäcka det genast. Man måste hela tiden följa med djurens välmående.

Och resultaten visar att grisarna föds livskraftiga och får råmjölk så det räcker. Dödfödda är 4,7 % och dödlighet från födsel till avvänjning 10,7 %. Gyltornas första grisning sker vid 342 dagars ålder.

Gyltorna fritt i grupper

Gyltorna får lära sig använda utfodringskioskerna innan de insemineras. Vanligtvis tar det cirka en vecka att lära en ny grupp var maten kommer ifrån.

Första brunsten upptäcks vanligen vid övningsstationen och den antecknas för att den andra brunsten och insemineringstidpunkten ska vara lättare att förutspå. Gyltorna insemineras i små, fria grupper på 4–10 djur.

Individuell utfodring i flera skeden

Utfodringsautomatens receptsamling är mycket täckande. Kioskerna identifierar dräktiga suggor från deras transponder. Om suggan är för smal eller riskerar samla för mycket fett justeras utfodringskurvan.

Grisarna i förmedlingsuppfödning, rekryteringsgyltorna och suggorna har alla utfodring i flera skeden. Gyltorna har tre skeden, suggorna fyra. Utfodringsautomaten ger information om hur mycket foder som går åt per gris i olika avdelningar, vilket gör det möjligt att följa grisarnas helhetsutfodringskostnad.

Figen Ab

Huvudkontor

Granholmsvägen 1

68600 JAKOBSTAD

Tfn: 06 786 6111

info@figen.fi

» Fler kontaktuppgifter

Galtstationen

Pykärintie 15

62395 PETTERINMÄKI

Muskelisvinhuset

Pykärintie 101

62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäki teststation

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

FIgen Halsua

Venetjärventie 65
69510 HALSUA

» Integritetspolicy