Sök på webbplatsen

Figen Logotype

Finländska galtar i Polen

Figens genetik är nu tillgänglig för polska svinproducenter via landets största galtstation. Figen har tecknat ett treårigt avtal om leverans av totalt 125 semingaltar till galtstationen. Figens avelsprogram har registrerats för verksamhet i Polen.

Samarbetet inleddes genom ett besök vid Längelmäki teststation senaste sommar och en första leverans av 24 galtar under hösten. Den andra leveransen som bestod av 39 fullstora galtar från Längelmäki genomfördes 18.5.2020. Leveransen kunde genomföras utan komplikationer, trots den rådande coronapandemin, och kunden var mycket nöjd med galtarna.

De senaste åren har intresset för finländsk avel vuxit i Polen. Kunderna söker alternativ för mer effektiv och kvalitativ genetik. De polska svinfarmarna uppskattar god hälsa, hållbarhet och produktivitet, berättar exportchef Johanna Kylä-Lassila. I början av året hade vi många projekt på gång med flera separata kunder, men tyvärr blev det tillfälligt avbrott i kontakterna när coronapandemin bröt ut i mars. En leverans av 140 gyltor inhiberades i sista stund när gränserna stängdes.

Galtstationen har speciellt berömt semingaltarnas goda produktivitet och seminkvalitet. Faderslinjen Muskeli har också rönt stort intresse i Polen.

Vienti Puolaan toukokuu 2020

Figen Ab

Huvudkontor

Granholmsvägen 1

68600 JAKOBSTAD

Tfn: 06 786 6111

info@figen.fi

» Fler kontaktuppgifter

Galtstationen

Pykärintie 15

62395 PETTERINMÄKI

Muskelisvinhuset

Pykärintie 101

62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäki teststation

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

FIgen Halsua

Venetjärventie 65
69510 HALSUA

» Integritetspolicy