Olet tässä: På svenska » Beställning » Beställning via www-tjänsten » Då du beställer namngivna galtar

Då du beställer namngivna galtar

 1. Logga in i systemet genom att klicka på tangenten Logga in i tjänsten. Inloggningen sker med verksamhetstillståndsnumret (utan sem.alg.nr) + lbsbes-numret. Återvänd efter inloggningen till startsidan tex genom att klicka på tangenten Sök galtar från brukslistan.
 2. Välj rätt ras och tagningsdag med neddragsmenyn Begränsa sökningen. Om du vill kan du begränsa sökningen med andra egenskaper eller söka en enskild galt genom att skriva in hans namn i fältet Galtens namn.
 3. Klicka på tangenten Sök.
 4. Klicka på tangenten Beställ i slutet av raden för uppgifterna om vald galt.
 5. Ange önskad dosmängd i fältet Dosmängd på beställningslistan.
 6. Om du vill beställa en annan galt, återvänd till sökresultatet med tangenten Lägg produkter på beställningslistan, eller gör en ny sökning (Sök galtar från brukslistan).
 7. Om du vill ange en reservgalt till din valda galt (rekommenderas) så gör du sökningen så som beskrivits och klickar på reservgaltens namn i sökresultatet. Klicka på Lägg som reservgalt och sen på XXX som reservgalt för den galt åt vilken du vill ange en reservgalt.
 8. Då alla valda doser är på beställningslistan så kontrollerar du att leveransplatsen och -dagen är riktiga. Ändra vid behov via neddragsmenyerna. Om du vill ha kurirtransport till hemadressen så klickar du på Kurirtransport till hemadressen.
 9. Klicka på tangenten Beställ produkterna då uppgifterna är klara.
 10. Kontrollera ännu en gång innehållet i din beställning. Om du vill ha en kvittering över att din beställning tagits till behandling, så skall du ange ditt GSM-nummer eller e-postadress i respektive fält om fälten är tomma. Om fälten är tomma skickas ingen kvittering.
 11. Klicka på Bekräfta beställning.