Olet tässä: På svenska » Galtarna

Svinaktigt effektiva galtar

Galtarna på Figen Ab:s galtstation är av raserna finländsk Yorkshire och Lantras och korsningar av dessa raser. Galtarna har utomordentligt bra köttproduktionsegenskaper och fertilitet. Våra bästa galtar är märkta med Figen brand märken, som berättar vilken egenskap galten är speciellt bra på.

Figen Muskeli - galtar (MU)

Galtarna är valda på basen av sina köttproduktionsegenskaper - tillväxt, foderomvandlingsförmåga, köttprocent och köttkvalitet och används till att producera gödsvin. Genom att använda Figen Muskeli galtar förbättrar du gödsvinens kvalitet och slaktlikvidena ökar.

Figen Matriarkka - galtar (MA)

Galtarna är ämnade till produktion av nytt suggmaterial och nedärver, förutom speciellt god fertilitet, även bra grisningsålder, bra kullstorlek ock låg smågrisdödlighet. Genom att använda Figen Matriarkka galtar får smågrisprocenterna fertila och hållbara suggor.

Figen Super Matriarkka - galtar (SUMA)

De bästa Matriarkka -galtarna anges nu som Figen Super Matriarkka-galtar. Dessa galtar är speciellt lämpliga för produktion av hybridsuggor.

Figen Super Matriarkka-galtar:

Lantrasgalt MUHKUs fertilitetsindex är 134. Dess mor har producerat åtta kullar vars grisantal varit i medeltal 15.5 st och grisningsintervallet 152 d. MUHKUs mor har producerat i medeltal 37 st grisar per år.

Yorkshiregalt SAITAs fertilitetsindex är 130. Dess mor har producerat fyra kullar. Vid den första grisningen föddes 12 st grisar och därefter, i medeltal, 15.3 st grisar.

Figen Kombi - galtar (KO)

Allt bra i samma paket. Figen Kombi-galtarna har utomordentligt bra köttprodutionsegenskaper och fertilitet. Genom att välja Figen Kombi-galtar som pappor till dina rekryteringssuggor, försäkrar du en jämn och hållbar utveckling i alla ekonomiska egenskaper hos ditt djurmaterial. Kombisvinhusets förstahands val.

Figen Yorkshire och Figen Lantras

Galtar till avelsdjursproduktion enligt kundens egna kriterier.