Olet tässä: Figen konsepti » Kantakirjan luokkavaatimukset

Y- ja M-rotuisten sikojen kantakirjaluokkien vaatimukset

Kantakirja- eli K-luokan vaatimukset  

 • Eläin on hyväksytty tilatestissä.
 • Karjun vanhempien on oltava V-luokassa tai ellei karjun isä ole V-luokassa sen on täytettävä yhden koeryhmän jälkeen V-luokan vaatimukset ja sen isän on oltava P-luokassa.
 • Emakon keskimääräisen pahnuekoon syntyessä (elävät porsaat) oltava vähintään 8,0 ja H-indeksin vähintään 91. Ellei keskimääräinen pahnuekokovaatimus täyty, pitää H-indeksin olla vähintään 106.
Palkinto- eli P-luokan vaatimukset  
 • Eläimen pitää olla jo K-luokassa
 • Karjulla pitää olla vähintään 10 rekisteröityä pahnuetta, joihin on syntynyt keskimäärin vähintään 10,0 porsasta ja karjun H-indeksin tulee olla vähintään 96. Poikkeustapauksissa esim. jos karju on myyty tarkkailuun kuulumattomaan sikalaan tai poistettu jostain muusta syystä, riittää, että karjulla on viisi rekisteröityä pahnuetta, joihin on syntynyt keskimäärin vähintään 10,0 porsasta ja lisäksi karjun H-indeksin tulee olla vähintään 110.
 • Emakon porsaiden yhteenlaskettu lukumäärä kolmen viikon iässä vähintään:
  • 1. pahnueen jälkeen 11 kpl
  • 2. pahnueen jälkeen 21 kpl
  • 3. pahnueen jälkeen 31 kpl
  • 4. pahnueen jälkeen 41 kpl
  • 5. pahnueen jälkeen 51 kpl

lisäksi emakon H-indeksin tulee olla vähintään 96. Ellei porsaiden lukumäärävaatimus täyty, tulee emakon H-indeksin olla vähintään 109.

Valio- eli V-luokan vaatimukset

 • Eläimen pitää olla jo P-luokassa.
 • Eläimen tulee olla halotaanivapaa.
 • Karjulla tulee olla vähintään kolme kantakoeryhmää ja K-indeksin on oltava vähintään 107.
 • Emakon K-indeksin tulee olla vähintään 104.

Hedelmällisyys- eli H-luokka

 • Eläimen tulee olla jo P-luokassa.
 • Karjulla tulee olla vähintään 20 hedelmällisyyden suhteen arvosteltua tytärtä ja tällöin sen H-indeksin tulee olla vähintään 113.
 • Emakon porsaiden yhteenlaskettu lukumäärä kolmen viikon iässä tulee olla vähintään:
  • 3. pahnueen jälkeen 37 kpl
  • 4. pahnueen jälkeen 47 kpl
  • 5. pahnueen jälkeen 57 kpl
  • jne.
  • 10. pahnueen jälkeen 107 kpl
 ja lisäksi emakon H-indeksin tulee olla vähintään 103. Ellei porsaiden lukumäärävaatimus täyty, tulee emakon H-indeksin olla kolmannen tai useamman pahnueen jälkeen vähintään 113.