Sök på webbplatsen

Maatiaispossu 02

Figen produkter

Figen producerar genetiska framsteg i våra Matriarkka-moderraser, Figen Lantras och Figen Yorkshire, samt i faderslinjen Figen Muskeli. För bedömning av den genetiska nivån producerar Figen Matriarkka- och Muskeli-index. Ett högt index betyder alltid ett djur med hög genetisk kvalitet i de utvalda egenskaperna.

Matriarkka- och Muskeli-galtsemin från Kauhava

Figens galtstation producerar Figen Maatiainen- och Figen Yorkshire-galtsemin för förnyelse av djurmaterialet på suggårdar. Semin för avel av moderraserna säljs alltid med galtens eget namn och identitet. Semin finns på tre olika indexnivåer: Grundsemin, Matriarkka och Matriarkka Super. För Matriarkka-nivån är kravet på MA-indexet minst 115 och för Super-nivå minst 120.

Figens galtstation producerar Muskeli-blandsemin för gödsvinsproduktion som far till gödsvinsgrisar. Muskeli-galtarnas semin säljs som blandningar på tre olika nivåer: Grundsemin, Muskeli och Muskeli Super. För Muskeli-nivån är krafte på MU-indexet minst 115 och för Super-nivå minst 120.

Mer info i Figens seminprislista!

Nya gyltor från nukelusgårdar eller Längelmäki

Figen producerar i samarbete med avelsgårdarna renrasiga gyltor som nya stamsuggor till suggårdar med egen rekrytering. Vi erbjuder även korsningsgyltor och hybrider för fortgående förnyelse av suggstammen.

Gyltorna produceras och säljs i huvudsak i tre åldersklasser: avelsgris ca 30 kg, testad gylta ca 160 dgr och dräktig gylta. De huvudsakliga beställningskoderna är följande:
- MA Avelsgris L / Y / Hybrid
- MA Avelsgylta L / Y / Hybrid
- MA Dräktig avelsgylta L / Y / Hybrid

Figens erbjuder även galtar från Längelmäki för gårdsbruk.
- MU Avelsgalt
- MA Avelsgalt

Snellmans avtalsgårdar kan beställa avelsdjur via beställningsbalken i Anelma.

Mer info i Figens prislista för avelsdjur!

Rådgivningstjänster och PossuNet

Figen erbjuder olika verktyg för uppföljning av smågrisproduktionen och effektivisering av produktionen.

PossuNet är ett webbaserat uppföljningssystem för suggårdar, utvecklat i Finland för finländska producenter. Du kan använda programmet i svinhuset, hemma eller till och med på semesterresan.

Tillsammans med Snellmans Köttförädling erbjuder Figen rådgivnings- och utvecklingstjänster för suggårdar.

Se prislistan för rådgivningstjänster här!

Figen Ab

Huvudkontor

Granholmsvägen 1

68600 JAKOBSTAD

Tfn: 06 786 6111

info@figen.fi

» Fler kontaktuppgifter

Galtstationen

Pykärintie 15

62395 PETTERINMÄKI

Muskelisvinhuset

Pykärintie 101

62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäki teststation

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

FIgen Halsua

Venetjärventie 65
69510 HALSUA

» Integritetspolicy