Sök på webbplatsen

Figen Logotype

Aktuellt

Du är här:
Hem
2022-10-11
Galtstationens leveransdagar ändrar
Galtstationens produktion övergår från fem till tre dagar per fr.o.m. vecka 42. Detta betyder konkret att produktionen avslutas på söndagar efter 16.10.2022. Därefter sker seminproduktionen endast tre dagar i veckan: på måndag, tisdag och torsdag.
2021-12-31
Figen köper grishus i Halsua
Figen förstärker avelsverksamheten genom att köpa ett grishus i Halsua i Mellersta Österbotten. Grishuset erbjuder en långsiktig lösning att stärka Figens renrasavel inom Yorkshire-linjen.
2021-09-24
Mer effektivitet genom index för foderintag
Figens totalavelsvärden, Matriarkka (MA) och Muskeli (MU) har uppdaterats. I de nya indexen ingår förutom tidigare egenskaper även svinens förmåga att äta, dvs. ett index för foderintag. De uppdaterade indexen syns i listorna i PossuNet och man får automatiskt nytta av utvecklingen genom att konceptenligt välja djurmaterial enligt MA- och MU-indexen.
2021-05-03
Figens seminbeställningar till nytt system
2021-03-04
PossuNet utveckling till Eneroc Oy
2021-02-23
Tre år med nukleusavel
För tre år sedan genomgick Figens avelsprogram en betydande förnyelse. Då övergick vi från allmän avel av två raser till tre avelslinjer och avelsprogrammet för Matriarkka-linjerna ändrades till ett striktare nukleusavelsprogram. I samma veva startades den nya Figen Muskeli-faderslinjen och för aveln av moderslinjerna utvecklades Matriarkka-indexet (MA-index).
2020-06-12
Mängder av muskelbyggare
I mars 2020 var det två år sedan Figens Muskeli-svinhus i Kauhava togs i bruk. Muskeli-svinhuset producerar galtar för gödsvinsproduktion till Figens muskelilinje.
2020-06-12
Finländska galtar i Polen
Figens genetik är nu tillgänglig för polska svinproducenter via landets största galtstation. Figen har tecknat ett treårigt avtal om leverans av totalt 125 semingaltar till galtstationen. Figens avelsprogram har registrerats för verksamhet i Polen.
2020-01-31
Nya MP-SISU 2020
MP-SISU är en rekryteringsplan för gårdens suggmaterial. Målsättningen är att ersätta gamla, utmönstrade eller produktionsmässigt svaga suggor med djur på bättre genetisk nivå.
2019-09-30
KASU – Galtplanering för Matriarkka-suggor
Figen lanserade hösten 2019 ett nytt verktyg för gårdar med egen rekrytering: KASU – en galtplaneringstjänst för rekrytering av Matriarkka-suggor. Det nya verktyget plockar ut de genetiskt bästa suggorna och föreslår lämpliga galtval å dina vägnar. Seminrekommendationerna uppdateras regelbundet i PossuNet.

Figen Ab

Huvudkontor

Granholmsvägen 1

68600 JAKOBSTAD

Tfn: 06 786 6111

info@figen.fi

» Fler kontaktuppgifter

Galtstationen

Pykärintie 15

62395 PETTERINMÄKI

Muskelisvinhuset

Pykärintie 101

62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäki teststation

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

FIgen Halsua

Venetjärventie 65
69510 HALSUA

» Integritetspolicy